Jest pierwsze porozumienie w sprawie bezpiecznego rozwoju sztucznej inteligencji. Czy to załatwia sprawę?

Krzysztof Żołyński
2023/11/29 15:50
0
0

Osiemnaście państw zdecydowało się podpisać porozumienie w sprawie bezpiecznego rozwoju sztucznej inteligencji. Jest to pierwszy ruch w kierunku regulacji prawnych.

Sztuczna inteligencja budzi tyle samo nadziei, co obaw. Od dawna zapowiadano konieczność wprowadzenia prawnych regulacji, zapewniających bezpieczny rozwój tej technologii. Osiemnaście krajów podpisało właśnie specjalne porozumienie, w którym zapisano swoisty kodeks zasad, dzięki którym rozwój sztucznej inteligencji powinien toczyć się bezpiecznie, a więc bez zagrożenia, że może stać się siłą destrukcyjną, jeśli wpadnie w ręce nieodpowiednich osób.

Jest pierwsze porozumienie w sprawie bezpiecznego rozwoju sztucznej inteligencji. Czy to załatwia sprawę?

Co zawiera porozumienie na temat bezpiecznego rozwoju sztucznej inteligencji?

Na dwudziestu stronach podpisanego porozumienia zawarto kilka zasad, które zdaniem jego twórców mają zapewnić bezpieczne użytkowanie sztucznej inteligencji. Znalazł się tam między innymi zapis o firmach technologicznych, które mają rozwijać sztuczną inteligencję w „w sposób chroniący klientów i ogół społeczeństwa przed niewłaściwym wykorzystaniem”. Są tam również bardziej szczegółowo opisane sposoby zabezpieczenia jej przed przejęciem przez hakerów, sposobów przeprowadzania testów bezpieczeństwa oraz gromadzenia danych do uczenia modeli SI.

GramTV przedstawia:

Podpisane porozumienie oczywiście nie załatwia wielu spraw, bo pojawiają się kwestie sporne i nie ma odpowiednich narzędzi do egzekwowania jej zapisów. Należy ją więc traktować raczej jako pierwszy nieśmiały krok w dobrym kierunku, ale trzeba jeszcze sporo czasu i odrębnych umów, żeby można było mówić o zabezpieczeniu technologii.

Na szczęście już dużo wcześniej wiele krajów podjęło samodzielny wysiłek w celu wprowadzania regulacji prawnych odnośnie działania sztucznej inteligencji. Dla przykładu Francja, Niemcy i Włochy osiągnęły niedawno porozumienie w sprawie „obowiązkowej samoregulacji poprzez kodeksy postępowania”, a administracja Bidena w USA przyjęła zarządzenie wykonawcze mające na celu zmniejszenie ryzyka, jakie nieuregulowany rozwój sztucznej inteligencji może potencjalnie stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Komentarze
0Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!