Regulamin serwisu gram.pl

1 lipca 2019 (wersja 2.0)

Witamy Cię serdecznie w gronie Użytkowników serwisu gram.pl. Serwis gram.pl prowadzony jest przez ACTION Spółka Akcyjna (zwana dalej "ACTION") z siedzibą w Zamieniu, przy ul. Dawidowskiej 10, 05-500 Piaseczno, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038, REGON: 011909816, NIP: 5271107221, BDO 000035215, o kapitale zakładowym w wysokości 2 003 700 zł, opłaconym w całości.

Serwis ten stworzyliśmy z myślą o Tobie i wszystkich tych graczach, którzy cenią sobie towarzystwo osób o podobnych zainteresowaniach i pasjach. Mamy nadzieję, że aktywnie włączysz się w budowanie niepowtarzalnej atmosfery w serwisie gram.pl i zostaniesz z nami na dłużej.

Niniejszy Regulamin jest zbiorem zasad obowiązujących każdego Użytkownika, wypowiadającego się w serwisie gram.pl. Każda z usług ma swoją specyfikę i rządzą nią odrębne zasady, ale pamiętaj, że niezależnie od tego, z której usługi korzystasz (gramsajt, forum), wszystkich Użytkowników obowiązują zasady opisane poniżej.


1. Podstawowe zasady


Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z Serwisu gram.pl.

Treści zamieszczane w Serwisie gram.pl są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu, chyba że z opisu danej funkcjonalności wprost wynika inaczej, jednakże z pełnej funkcjonalności Serwisu gram.pl mogą korzystać tylko zalogowani Użytkownicy.

Niniejszy regulamin obowiązuje w serwisie gram.pl, w tym na stronach, podstronach i usługach działających w domenie i subdomenach gram.pl, z wyłączeniem stron, których prawa autorskie należą wyłącznie do ich twórców.

 • W serwisie gram.pl o jakości, organizacji i bezpieczeństwie usług stanowią Pracownicy ACTION odpowiedzialni za prowadzenie serwisu gram.pl oraz Moderatorzy gram.pl.
 • W przypadku kwestii nieuregulowanych niniejszym Regulaminem należy dostosować się do decyzji Moderatorów, wydanej w jednostkowej sprawie.
 • Pamiętaj, że w przypadku, o którym mowa w punkcie powyżej, masz prawo do wyjaśnień, a Moderator ma obowiązek udzielić Ci konkretnej, zrozumiałej i wyczerpującej odpowiedzi. Prośbę o wyjaśnienie Twoich wątpliwości prosimy kierować przez formularz dostępny pod adresem: moderator@gram.pl. Pamiętaj jednak, że Moderator ma na odpowiedź 48 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia.
 • Decyzje Moderatorów lub Pracowników ACTION dotyczące statusu Użytkownika lub jego wypowiedzi, są rozstrzygnięciem wyłącznie pomiędzy gram.pl oraz tym Użytkownikiem i nie podlegają dyskusji na gram.pl. Można podyskutować o tym jedynie na forum, ale jeżeli uważasz, że zostałeś skrzywdzony bądź potraktowany przez Moderatora lub Pracownika ACTION niezgodnie z panującymi zasadami, masz prawo do wyjaśnień. Wszelkie niewyjaśnione kwestie i sporny dotyczące działań moderatorów i Pracowników ACTION, rozstrzygane są wyłącznie drogą mailową pod adresem mailowym: skargi@gram.pl, pod rygorem uznania, że sprawa nie została załatwiona.
 • Aby ułatwić Użytkownikowi kontakt z poszczególnymi Moderatorami, podzieliliśmy ich na dwie grupy: junior i senior.

· Junior Moderator to Moderator, który pilnuje porządku w serwisie gram.pl i pomaga w przypadku łamania regulaminu - jest osobą pierwszego kontaktu..

· Senior Moderator - to osoba, która udzieli Ci pomocy, gdy uważasz, że zostałeś niesprawiedliwie potraktowany lub chciałbyś zadać pytanie o szczegółowe kwestie dotyczące postanowień regulaminowych.

· Wszystkie niezbędne do kontaktu informacje i adresy znajdziecie w specjalnym poście na naszym forum pod adresem domenowym:
https://forum.gram.pl/forum_post.asp?tid=746&pid=25862

· ACTION nie ponosi odpowiedzialności za treści, tj. wypowiedzi i materiały w formie elektronicznej, umieszczone na stronach internetowych gram.pl przez Użytkowników. Treści wyrażone przez użytkowników są wyłącznie ich własnością. ACTION nie ponosi odpowiedzialności za materiały lub treści zamieszczane lub przekazywane przez jej Użytkowników za pomocą takich elementów serwisu jak poczta elektroniczna, forum, komentarze, blogi, recenzje i opinie, profil użytkownika lub jakichkolwiek innych usług wykorzystujących serwery Gram.pl, oraz nie jest zobowiązany do nadzorowania tych treści. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności gram,pl niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. Użytkownicy ponoszą na zasadach ogólnych osobistą odpowiedzialność za treści przekazywane lub zamieszczane na serwerze za pośrednictwem Gram.pl. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń prosimy o kontakt na adres skargi@gram.pl

 • Serwis gram.pl, udostępniając swoje zasoby systemu teleinformatycznego, umożliwia przechowywanie danych przez Użytkowników. Gram.pl nie jest inicjatorem przekazu danych, ani nie wybiera odbiorcy przekazu danych, jak również nie wybiera, ani nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.
 • ACTION nie ponosi odpowiedzialności za:

- utrudnienia w korzystaniu z Serwisu gram.pl spowodowane wadliwym funkcjonowaniem sprzętu lub oprogramowania komputerowego Użytkownika, a także działaniami osób trzecich lub siły wyższej;

- umieszczanie w Serwisie gram.pl bezprawnych treści przez Użytkownika lub inne osoby trzecie;

- szkody spowodowane działaniami w związku z korzystaniem z Serwisu gram.pl, a stanowiącymi okoliczność, za której powstanie gram.pl nie ponosi odpowiedzialności.


2. Co jest zabronione


Obraźliwe, niekulturalne lub wulgarne zachowanie:

Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu gram.pl, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

 • Stosowanie w wypowiedziach słów powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe, niekulturalne , a szczególnie kierowanie takich słów pod adresem innych użytkowników.
 • Wyśmiewanie się i/lub szydzenie z użytkowników, Moderatorów, Pracowników ACTION lub innych osób na forum gram.pl.
 • W przypadku gramsajtów, obraźliwe czy niekulturalne zachowanie możesz, jako właściciel lub moderator, ograniczać sam za pomocą opcji usuwania niechcianych wpisów lub też odbierania możliwości wypowiedzi poszczególnym Użytkownikom.
 • Szeroko pojęte odbieranie innym możliwości korzystania ze strony (a w szczególności grożenie innym wirtualnie, jak i w rzeczywistości, pomawianie, obrażanie na tle przekonań, wyznania, rasowym, religijnym, płciowym, przynależności społeczno-kulturowej itp.).
 • W całym serwisie gram.pl i na wszystkich jego podstronach obowiązuje zakaz umieszczania reklam i innych materiałów promocyjnych. Niedopuszczalne jest umieszczanie informacji, linków, materiałów graficznych, które mają na celu promocję podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocję towarów lub usług.
 • Dopuszczalne jest umieszczenie reklamy tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu elektronicznej zgody gram.pl. W tym celu należy skontaktować się z Pracownikami gram.pl pod adresem redakcja@gram.pl.

Użytkownikowi, który popełni jedno lub więcej z powyższych przewinień na FORUM grozi:

 • ostrzeżenie od Moderatora lub Pracownika gram.pl (jeśli przewinienie było lekkie lub nie krzywdziło w bezpośredni sposób innych osób)
 • obniżenie statusu (o maksimum 3 poziomy)
 • tymczasowe (trwające maksymalnie 3 miesiące) lub nieodwołalne pozbawienie możliwości wypowiadania się w serwisie gram.pl
 • powiadomienie właściwych instytucji lub organów ścigania o wykroczeniu/przestępstwie.

Użytkownikowi, który popełni jedno lub więcej z powyższych przewinień na GRAMSAJCIE grozi:

 • usunięcie wpisu / komentarza / obrazka, którego przekaz jest niezgodny z Regulaminem
 • w szczególnych przypadkach usunięcie GRAMSAJTA
 • tymczasowe lub nieodwołalne pozbawienie możliwości wypowiadania się w serwisie gram.pl
 • powiadomienie właściwych instytucji lub organów o wykroczeniu / przestępstwie

Piractwo

 • W dzisiejszych czasach ściąganie cyfrowych wersji gier nie musi być jednoznacznie kojarzone z piractwem, warto jednak wspomnieć o tym w swoim poście lub wpisie, aby nie było podejrzeń o nielegalne nabycie programu.
 • Propagowanie piractwa, a szczególnie oferowanie, udostępnianie bądź linkowanie do pirackich plików (gry, filmy, muzyka, programy, książki itp.) lub stron umożliwiających pobranie takich plików oraz inne działania, które wprost lub nie-wprost mogą być uznane za propagowanie piractwa jest zabronione.
 • Wysyłanie zapytań dotyczących pirackich plików, a szczególnie wysyłanie zapytań odnośnie tego gdzie i jak pobierać pirackie pliki (gry, filmy, muzykę, programy itp.), skąd pobrać tzw. "cracki" do gier oraz wszelkie inne zapytania związane z działaniem pirackich gier i innych plików jest zabronione.
 • Zakazane jest także umieszczanie na forum lub gramsajcie wszelkich odnośników do stron, które popierają piractwo lub też mają na celu informowanie o miejscach, skąd można uzyskać nielegalne oprogramowanie, utwory muzyczne, książki itp. (np. fanpage'e na portalach społecznościowych).

Użytkownikowi, który popełni jedno lub więcej z powyższych przewinień na FORUM grozi:

 • nieodwołalne pozbawienie możliwości wypowiadania się w serwisie gram.pl
 • powiadomienie właściwych instytucji lub organów ścigania o wykroczeniu/przestępstwie.

Łamanie prawa

· Zabronione jest umieszczanie na Serwerze gram.pl treści mających charakter bezprawny, w tym:

- naruszających cudze prawa własności intelektualnej,

- godzących w cudze dobra osobiste (w szczególności wizerunku) lub prawa autorskie osób trzecich, w tym naruszających renomę gram.pl,

- treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami.

- treści o charakterze pornograficznym, propagowanie narkomanii,

- innych treści naruszających przepisy prawa lub sprzecznych z dobrymi obyczajami.

Użytkownikowi, który popełni jedno lub więcej z powyższych przewinień na FORUM grozi:

 • nieodwołalne pozbawienie możliwości wypowiadania się w serwisie gram.pl
 • powiadomienie właściwych instytucji lub organów ścigania o wykroczeniu/przestępstwie.

Zasady podstawowej funkcjonalności Serwisu gram.pl, czyli grametykieta


Jeśli przeczytałeś podstawowe zasady obowiązujące w serwisie gram.pl i akceptujesz postanowienia niniejszego Regulaminu to znaczy, że jesteś na najlepszej drodze, by rozpocząć aktywne użytkowanie serwisu. Poświęć jeszcze chwilkę, aby zapoznać się z zasadami podstawowej funkcjonalności Serwisu gram.pl

FORUM:

Forum to miejsce gdzie raz umieszczone wypowiedzi Użytkownika nie podlegają już zmianie - swoich wątków i postów nie możesz ani usuwać, ani edytować. Dlatego też, z jednej strony - musisz dobrze przemyśleć to, co chcesz napisać, z drugiej - masz na to czas. Zawsze staraj się postępować według poniższych szczegółowych zasad zachowania i dobrych obyczajówna forum gram.pl:

 • Traktuj innych tak, jak chcesz aby Ciebie traktowano.
 • Staraj się pisać konkretnie i na temat.
 • Wyłącz CapsLock - w Sieci pisanie dużymi literami jest uznawane za krzyk. To niegrzeczne.
 • Staraj się pisać zgodnie z zasadami polskiej ortografii. Jeśli masz z tym problem - skorzystaj z edytora tekstu. Dbałość o poprawną pisownię traktowana jest jako wyraz szacunku dla innych Użytkowników.
 • Przeczytaj wszystko to, co napisałeś, zanim dodasz posta. Na forum gram.pl masz możliwość edycji swojej wypowiedzi , tj. treści tematu postu lub opisu. Musisz jednak pamiętać, że nie jest to uprawnienie nieograniczone w czasie. Na forum gram.pl możesz wyedytować swoją wypowiedź tylko do 5 minut od jej wysłania. Pamiętaj o tym.
 • Zanim rozpoczniesz nową / kolejną dyskusję czy zadasz pytanie (inaczej mówiąc stworzysz nowy temat), upewnij się czy już ktoś tego nie zrobił. Skorzystaj z wyszukiwarki.
 • Nie wysyłaj niepotrzebnych postów, jeśli nie masz nic do powiedzenia.
 • Nie dopisuj się do bezsensownego czy dublującego inny temat postu.
 • Forum to nie miejsce do załatwiania prywatnych spraw z użytkownikami.
 • Nie umieszczaj reklam, ofert i innych wypowiedzi typu kupię / sprzedam / zamienię / pragnę zaprosić na... / pragnę poinformować o. Forum nie jest tablicą ogłoszeń. Do tego służy specjalny temat, w którym użytkownicy mogą umieszczać ogłoszenia związane z kupnem/sprzedażą. W innych przypadkach (zaproszenia na imprezy, przeprowadzane ankiety itp.) użytkownik zobowiązany jest poinformować Pracowników serwisu gram.pl o takich zamiarach.
 • Nie przekręcaj nazw firm i innych podmiotów gospodarczych. Zawsze na ich temat można wypowiedzieć się w inny, nieco bardziej kulturalny, ale nadal krytyczny sposób.

Twoja dbałość o jakość postów, dobre zachowanie oraz aktywny pobyt na forum gram.pl zostaną nagrodzone możliwością ustawienia własnego statusu. Pamiętaj jednak, że Twój nowy status nie może łamać postanowień niniejszego Regulaminu. Staraj się także, aby własny status nie był reklamą innego serwisu lub innego podmiotu gospodarczego, ponieważ może być uznany za reklamę, a możliwość reprezentowania takich miejsc mają specjalnie wyznaczeni Konsulowie.

Jeśli mimo pouczeń i ostrzeżeń ze strony Moderatorów lub Pracowników gram.pl popełnisz kilkakrotnie ten sam błąd Moderator lub Pracownik gram.pl może:

 • udzielić ostrzeżenia
 • obniżyć status o 1 poziom
 • tymczasowo (na okres trzech miesięcy) lub nieodwołalnie pozbawić Cię możliwości korzystania z serwisu gram.pl
 • tymczasowo (na okres trzech miesięcy) lub nieodwołalnie pozbawić Cię możliwości ustawienia własnego statusu

GRAMSAJT:

Gramsajty są najbardziej liberalnym miejscem na gram.pl. W przeciwieństwie do forum, gdzie nie możesz odfiltrować nieinteresujących Cię wypowiedzi, na gramsajtach odwiedzasz tylko te strony, które chcesz odwiedzać. Pamiętaj jednak, że większa swoboda nie zwalnia nikogo z przestrzegania regulaminu i kulturalnego zachowania. Poniższe kilka zasad pomoże odnaleźć Ci się w świecie gramsajtów:

 • jeśli jakieś materiały czy treści umieszczone bądź zlinkowane na Twoim gramsajcie są przeznaczone dla starszych / dorosłych osób (np. cytat zawierający niecenzuralne słownictwo, zdjęcie-akt itp.), masz obowiązek oznaczyć swój gramsajt jako zawierający "treści nieodpowiednie dla młodszych osób", który znajduje się w Ustawieniach w zakładce Wygląd i układ swojego gramsajta.
 • Wszelkie treści przeznaczone dla starszych / dorosłych osób, które nie zostaną oznaczone jako zawierające "treści nieodpowiednie dla młodszych osób" naruszają Regulamin serwisu gram.pl i są podstawą do ukarania danego użytkownika usunięciem niewłaściwych treści, obniżeniem statusu (maksymalnie 3 poziomy), tymczasowym (trwającym maksymalnie 3 miesiące) lub nieodwołalnym pozbawieniem użytkownika korzystania z serwisu.
 • Umieszczając cudze materiały na swoim gramsajcie lub wykorzystując je jako element wyglądu strony, pamiętaj o prawach autorskich. Plik, który wykorzystujesz może wymagać umieszczenia adnotacji o prawach autorskich.
 • Pamiętaj, że gramsajty są miejscem, w którym to Gramowicze decydują o treści, którą przedstawiają. Jeśli jakaś wypowiedź tudzież komentarz na Twoim blogu obraża Cię jako autora masz możliwość usunięcia jej lub też zablokowania możliwości wypowiadania się danego użytkownika na Twoim blogu. Moderatorzy i Pracownicy gram.pl nie interweniują w tych kwestiach.
 • Jednakże Moderatorzy i Pracownicy gram.pl mogą interweniować w przypadkach, gdy na gramsajcie ewidentnie łamane jest prawo poprzez: propagowanie piractwa, publikowanie pornografii, szerzenie nienawiści na tle rasowym, religijnym, orientacji seksualnej czy publikowanie łącz, za pośrednictwem których można czerpać korzyści (tzw. reflinki).
 • W takich przypadkach Moderatorzy i Pracownicy Gram.pl będą wyciągali konsekwencje, o których mowa w Regulaminie.

4. Polityka prywatności.


Obowiązek informacyjny na podstawie RODO.

· Informacje ogólne

Przedmiotowy dokument określa prawa i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych w serwisie gram.pl, należącym do Action S.A.

· Podstawowe prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zawiera rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz przepisy krajowe w zakresie dotyczącym danych osobowych.

· Administratorem Twoich danych osobowych jest ACTION S. A. z siedzibą w Zamieniu przy ul. Dawidowskiej 10, 05-50 Piaseczno.

· Action S.A. uczestniczy w IAB Europe Transparency & Consent Framework i stosuje się do ich specyfikacji i polityk. Action S.A. korzysta z "Consent Management Platform nr 92.".

· Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

W przypadku wątpliwości lub zapytań w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: osoba: Waldemar Gełzakowski

adres e-mail: iod@action.pl;

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Action S.A., Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-50 Piaseczno.

 • Skąd mamy Twoje dane.

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy podczas rejestracji konta,

Przetwarzanie obejmować będzie rodzaje danych osobowych (Dane Osobowe) wskazane poniżej:

(1) adres e-mail,

(2) login.

· Komu udostępniamy Twoje dane osobowe.

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom należącym do Grupy Kapitałowej ACTION oraz Partnerom i podmiotom z nią współpracujących, wyłącznie w celu zapewnienia możliwości korzystania z serwisu gram.pl, a ponadto podmiotom współpracującym z nami, świadczącymi usługi transportowe i kurierskie (w celu dostarczenia towarów); wspierające nas w realizacji usług, czyli takimi które zapewniają wsparcie prawne, usługi konsultingowe i audytowe; realizujące na nasze zlecenie kampanie marketingowe, świadczące dla nas usługi teleinformatyczne; a także możemy przekazywać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach podatkowych, oraz podmiotom i organom odpowiedzialnym za przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom na podstawie odpowiednich przepisów prawa polskiego.

· Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez ACTION.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia działania Twojego konta w serwisie Gram.pl na podstawie zawartej umowy (akceptacji Regulaminu) - art. 6, ust. 1, lit b) RODO.

Poniżej przedstawiamy cele szczegółowe w ramach, których przetwarzamy Twoje dane osobowe:

- świadczenie usługi drogą elektroniczną w ramach korzystania z serwisu gram.pl;

- zapewnienie obsługi Twojego konta, i rozwiązywania problemów technicznych;

- obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, połączenie tekstowe i głosowe Skype, GG oraz pozostałe wybrane przez Ciebie kanały komunikacji);

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ACTION (art. 6, ust. 1, lit b, RODO), którym jest:

- przekazywanie Ci materiałów marketingowych, informacyjnych, składanie ofert handlowych oraz działania promocyjne prowadzone obecnie bądź w przyszłości (marketing bezpośredni)

- w przypadku udzielonej przez Ciebie zgody w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prawa telekomunikacyjnego

- monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na portalu gram.pl

- optymalizacji funkcji strony na podstawie przeglądanej przez Ciebie treści.

- dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Udzielone zgody możesz wycofać w dowolnym momencie korzystając z Ustawień Konta.

· Okres przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane.

Twoje Dane osobowe będą przechowywane przez czas korzystania z konta założonego w serwisie gram.pl, a po usunięciu konta w celach:

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami,

-zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

-statystycznych i archiwizacyjnych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody, w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia lub po pozytywnym rozpatrzeniu sprzeciwu, w tym sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Jeżeli Serwis gram.pl nie może usunąć Danych w wyznaczonym przez Użytkownika terminie, ze względu na przepisy prawa, które nakazują przechowywanie tych Danych Osobowych, informuje o tym Użytkownika. Informacja zawiera zakres, rodzaj i podstawę prawną dalszego przechowywania Danych Osobowych. Jednocześnie gram.pl oświadcza, że zapewnia ochronę Danych i podejmuje środki ochrony Danych, o których mowa w art. 32 RODO.

W zakresie organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział - będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

· Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia działania Twojego konta. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz danych osobowych, niestety nie będziesz mógł wyrażać swojej opinii na forum serwisu gram.pl, a w konsekwencji nie będziesz mógł w pełni korzystać z serwisu gram.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania może być niemożność korzystania z usług świadczonych przez gram.pl

· Jakie masz uprawnienia wobec ACTION w zakresie przetwarzanych danych?

Informujemy, że w dowolnym momencie masz prawo:

- żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;

- ich sprostowania, sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

a w przypadku gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie poprzez skorzystanie z Ustawień Konta.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach zawartej umowy (dane są niezbędne w celu realizacji umowy), możesz dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od ACTION jako administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

· W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Twoich działań na potrzeby marketingu bezpośredniego, oraz w razie gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).

· Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Informujemy, że Twoje dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań, oceny zainteresowań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam, produktów i usług w oparciu o przypisane Tobie preferencje, a także do wewnętrznych analiz. Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o produktach i usługach, sposobie korzystania z nich, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych (odwiedzanych podstronach), informacje o używanych urządzeniach. ACTION wykorzystuje ww. informacje do oceny Twoich preferencji i zainteresowań. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną dla Ciebie ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z naszego serwisu. Twoje dane nie podlegają jednak automatycznemu podejmowaniu decyzji. Działania naszych systemów nie będą wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w sposób podobny istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Informacja o plikach Cookies.

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników, a jedynie ich urządzeń. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

ACTION używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Deponowanie plików cookie przez Quantcast International Limited

Quantcast to platforma internetowa zajmująca się marketingiem danych, która umożliwia przesyłanie jej Użytkownikom odpowiednich ofert dostosowanych do ich zainteresowań, należąca do firmy Quantcast International Limited, adres: Beaux Lane House, Lower Mercer Street, 1st Floor, Dublin 2, Ireland.

Dane gromadzone przez Quantcast przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usług przez Quantcast International Limited oraz w zależności od celu przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem i zasadą minimalizacji. Następnie dane są trwale usuwane. Więcej informacji pod linkiem: https://www.quantcast.com/privacy/. Jeśli nie chcesz otrzymywać treści i reklam opartych na zainteresowaniach udostępnianych przez Quantcast, możesz zgłosić sprzeciw i zrezygnować, klikając łącze Quantcast „Opt Out” poprzez stronę: https://www.quantcast.com/opt-out/ klikając w odpowiedni link, zgodnie ze wskazówkami Quantcast.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez ACTION również do celów:

- statystycznych - co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk pracy serwisów i odwiedzin użytkowników,

- prezentacji reklam na serwisach - w szczególności dla określenia treści reklam wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym.

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych został opisany poniżej:

- dla użytkowników Google Chrome

- dla użytkowników Mozilla Firefox

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisów ACTION.

Potwierdzam otrzymanie od Administratora Danych osobowych serwisu gram.pl załącznika informacyjnego zgodnie art. 13 ust.1 i ust. 2 RODO, z którym się zapoznałem i przyjąłem do wiadomości.


5. Postanowienia końcowe


Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu gram.pl.

W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu Serwis gram.pl zamieści informację o tym na stronach Serwisu gram.pl, a w odniesieniu do Użytkowników - za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przez Użytkownika, co najmniej na 7 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian.

Brak akceptacji zmienionego Regulaminu przez dotychczasowego Użytkownika lub nowego Użytkownika skutkuje przyjęciem, że nie doszło do skutecznego zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, co zwalnia Strony z wynikających z niej obowiązków. W takim wypadku dotychczasowa umowa ulega rozwiązaniu z momentem wejścia w życie niniejszych zmian.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia jej podpisania.

Jeżeli jedna ze Stron rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy, umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym.

W każdym czasie umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron. W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wysyłając wiadomość na adresy e-mail podane przez Strony do kontaktu lub pisemnie -przesyłając je na adres Action S.A., Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05 - 500 Piaseczno z dopiskiem "gram.pl".

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy Użytkownik może również złożyć poprzez skorzystanie z Ustawień Konta (dalej "zgłoszenie"). W tym celu Użytkownik:

1) wchodzi do Panelu Użytkownika, a następnie klika w zakładkę "Usuń konto";

2) na ekranie pojawia się okienko z ostrzeżeniem o zamiarze usunięcia konta przez Użytkownika;

3) aby zakończyć proces usuwania konta Użytkownik wpisuje w odpowiednie pole swoje aktualne Hasło, a następnie klika przycisk "Usuń konto";

4) jeżeli wszystkie wyżej wymienione polecenia zostały wykonane poprawnie, zainicjowany został proces usuwania konta.

Konto usuwane jest po kilku dniach od chwili otrzymania zgłoszenia. Ponowne zalogowanie się Użytkownika do Serwisu gram.pl w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia anuluje proces usuwania konta. Jeżeli po upływie 7 dni od daty zgłoszenia nie nastąpiło ponowne logowanie się Użytkowania, konto zostaje zanonimizowane.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, RODO oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i prawie telekomunikacyjnym.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez ACTION w ramach Serwisu gram.pl będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby ACTION S.A.