News

Wydawcy nie mogą zabraniać odsprzedaży używanych gier

Małgorzata Trzyna, 03.07.2012 18:39 79

Zgodnie z dyrektywą Trybunału Sprawiedliwości UE, wydawca nie może zabronić odsprzedaży gier zakupionych drogą cyfrową. Wyłączne prawa do dystrybucji kopii programu komputerowego wygasają w momencie pierwszej sprzedaży.

Oznacza to, że gracze mogą na terenie Unii Europejskiej odsprzedawać gry, które pobrali z dowolnej cyfrowej platformy – niezależnie od postanowień Umowy Licencyjnej dla Użytkownika Końcowego. Orzeczenie Trybunału stawia również pod znakiem zapytania, czy wprowadzanie zabezpieczeń DRM w przypadku zakupu cyfrowych wersji oprogramowania jest legalne. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału, nowy nabywca umowy użytkownika, taki jak na przykład klient UsedSoftu, może, jako prawny nabywca poprawionej i zaktualizowanej kopii rzeczonego programu komputerowego, pobrać tę kopię ze strony właściciela.

Zgodnie z dyrektywą, pierwsza sprzedaż na terenie Unii Europejskiej kopii programu komputerowego przez właściciela praw lub za jego zgodą, wyczerpuje prawa do dystrybucji tej kopii na terenie EU. Właściciel praw, który udostępnił kopię na rynku na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej traci prawo do wyłączności eksploatacji i nie może zapobiegać odsprzedaży tejże kopii.

Zasada wygaśnięcia praw do dystrybucji stosuje się nie tylko w przypadku, gdy właściciel praw udostępnia na rynku oprogramowanie na fizycznym nośniku (CD-ROM czy DVD), ale również wtedy, gdy dystrybuuje je przez umożliwienie pobrania go ze strony internetowej.

W chwili, gdy właściciel praw udostępnia klientowi kopię – na nośniku fizycznym lub nie – jednocześnie, w zamian za opłatę, przyznaje klientowi prawo do użytkowania tejże kopii na czas nieograniczony. Oznacza to, że właściciel praw sprzedaje kopię klientowi, w ten sposób wyczerpując swoje prawa do wyłącznej dystrybucji.

Zawarcie takiej transakcji oznacza przekazanie praw do posiadania kopii. Zatem, nawet jeśli umowa licencyjna nie pozwala na dalsze przekazanie praw, właściciel praw nie może przeciwstawić się odsprzedaży tejże kopii.

Jeśli użytkownik odsprzeda swoją kopię programu, a mimo to nadal będzie go używał, naruszy prawa właściciela do wyłącznej reprodukcji swojego programu komputerowego. W przeciwieństwie do wyłącznego prawa do dystrybucji, wyłączne prawo do kopiowania nie wygasa wraz z momentem pierwszej sprzedaży.

Pełną treść orzeczenia znajdziecie na stronie curia.europa.eu

źródło

najnowsze