News

Polskie Ministerstwo Finansów nie uznaje loot boksów za hazard

Małgorzata Trzyna, 26.02.2019 12:29 7

Występowanie elementów losowych nie przesądza o hazardowym charakterze danej gry.

W Belgii czy Holandii loot boksy, czyli płatne skrzynki z losową zawartością, zostały uznane za nielegalny hazard, stanowiący bardzo duże zagrożenie, gdyż korzystały z niego w znacznej mierze osoby nieletnie. Zmusiło to producentów do wycofania niektórych gier ze sprzedaży w tych krajach lub uniemożliwienia zakupu płatnych skrzynek (np. w FIFA, CS: GO czy Overwatch). W Polsce branża gier nie musi obawiać się konieczności wprowadzenia radykalnych zmian w tytułach, w których pojawiają się paczki z losową zawartością. Ministerstwo Finansów - jak informuje Gazeta Prawna - nie uznało loot boksów za hazard.

- Analiza przepisów ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.) pokazuje, że gry wykorzystujące w swej formule loot boksy nie wypełniają przesłanek żadnej z gier hazardowych, które są wskazane w zamkniętym katalogu ustawy (art. 2 ust. 1). Sam element losowości w danym przedsięwzięciu nie przesądza o hazardowym charakterze danej gry. W praktyce może występować wiele przedsięwzięć, które częściowo mają charakter losowy, jednak nie są one hazardem.

W Niemczech również analizowany jest problem loot boksów pod kątem naruszenia ustaw hazardowych. Zagadnieniem loot boksów zajmuje się także rząd Wielkiej Brytanii, który prowadzi badania, jak zdaniem Anglików skrzynki te mogą wpłynąć na rozwój młodzieży.

najnowsze