PlayWay

Car Mechanic Simulator 2014 - recenzja

Paweł Pochowski
4

Czas był na to najwyższy. Skoro na rynku dostępny jest już symulator dentysty, a obecnie trwają prace nad symulatorem kozy - produkcja traktująca o zaglądaniu samochodom pod maskę należy nam się jak psu buda. Tym bardziej, że pomysł na grę w takim klimacie nie jest bynajmniej nowy czy innowacyjny.

Najnowsze
Lubisz nas?