Inne

Symbole PEGI

gram.pl, 30.07.2013 11:38 0

PEGI to przydatny, przejrzysty i zrozumiały system klasyfikacji gier, ułatwiający konsumentom podjęcie decyzji, czy określony produkt nadaje się do odbiorców z danej grupy wiekowej. W tym miejscu znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące tego systemu.

Informacje ogólne PEGI (Pan-European Game Information) - obowiązujący na terenie Europy system klasyfikacji gier. Jego celem jest zwięzłe informowanie klientów, a w sposób szczególny rodziców, o zawartości danego produktu. Dzięki przyjętym oznaczeniom konsumenci łatwo mogą dowiedzieć się, czy dana gra będzie odpowiednia dla niepełnoletnich z poszczególnych gier wiekowych. Oznaczenia odwołujące się do treści pokazują ponadto, na co narażeni są odbiorcy w trakcie gry. System PEGI został wdrożony w 2003 roku, a powstał z inicjatywy organizacji ISFE (Europejska Federacja Producentów Oprogramowania Komputerowego), zrzeszającej firmy z branży interaktywnej rozrywki, w tym największych wydawców: Electronic Arts, Ubisoft czy Activision. Czynny udział w jego powstawaniu miały także ośrodki odpowiadające za produkcję konsol: Nintendo, Sony i Microsoft. Autorzy systemu wzorowali się na rozwiązaniach zastosowanych w Holandii - tamtejsza klasyfikacja nosiła nazwę Kijkwijzer i zawierała zarówno podział na grupy wiekowe, jak i symbole odnoszące się do treści produktu. W Polsce oznaczenia PEGI zostały uznane za jedyne oficjalne dopiero we wrześniu 2009 roku, ale funkcjonowały tu również wcześniej.

Oznaczenia wiekowe

System PEGI dzieli gry na pięć kategorii wiekowych. Niektóre kraje (np. Finalndia i Portugalia) nieznacznie je modyfikują, ale większość europejskich państw przyjęła je w niezmienionej formie.

 • 3 - do tej kategorii klasyfikowane są gry nadające się dla odbiorców ze wszystkich grup wiekowych. Można je spotkać niemal wyłącznie w produkcjach stosujących kreskówkową grafikę (wyjątkiem są gry sportowe, jak FIFA czy NBA 2K), w których postacie pojawiające się na ekranie w oczywisty sposób są wytworem fantazji. Jednym z wymagań jest bowiem to, by dziecko nie utożsamiało bohaterów gry z rzeczywistymi postaciami. Niemniej ważne są tu złagodzone do granic możliwości aspekty graficzne i muzyczne - obrazy i dźwięk nie powinny przestraszyć nawet 3-letniego dziecka. Co ciekawe, PEGI dopuszcza pewne sceny przemocy, ale muszą być one ukazane w zabawny, komiczny sposób.
 • 7 - gry z tej kategorii swą zawartością zbliżone są do tytułów klasyfikowanych do poprzedniego progu. Jedyną opisywaną na stronie PEGI różnicą między obydwoma szczeblami jest dopuszczanie obrazów i dźwięków, które mogłyby przestraszyć najmłodszych odbiorców.
 • 12 - im bardziej wzrasta realność przedstawianych w grze scen, tym wyższa jest kategoria wiekowa, do której są klasyfikowane. W produkcjach dostępnych dla odbiorców od 12. roku życia może już pojawiać się realistyczna przemoc względem nierealistycznych postaci oraz nierealistyczna przemoc względem postaci ludzkich i zwierzęcych. PEGI dopuszcza ponadto występowanie lekkich wulgaryzmów i nieco bardziej dosłownej nagości.
 • 16 - do tej kategorii trafiają gry przedstawiające bardziej realistyczną przemoc, zawierają ostre wulgaryzmy, a także ukazują sceny stosowania używek (tytoń, narkotyki) i dokonywania przestępstw. PEGI argumentuje podaje, że odbiorcy w wieku 16 lat powinni być uodpornieni na tego rodzaju treści.
 • 18 - to najwyższa ze wszystkich kategorii wiekowych PEGI. Trafiają do niej gry ukazujące "daleko posuniętą przemoc". Nawet sami twórcy skali przyznają jednak, że jest to definicja niedokładna i pozostawia spory margines do subiektywnej oceny.

Oznaczenia treści

 • Wulgarny język - dodatkowe ostrzeżenie informujące konsumentów, że w grze padają niecenzuralne określenia, najczęściej w dialogach pomiędzy bohaterami gry
 • Dyskryminacja - objawy dyskryminacji mogą przybrać rozmaitą treść (na tle rasowym, religijnym, płciowym itd.) a także formę - nie musi to być bowiem działanie czy wypowiadane kwestie, ale chociażby materiały, które do takiej postawy zachęcają.
 • Narkotyki - w grze oznaczonej tym symbolem występują niedozwolone środki odurzające lub różnego rodzaju odniesienia do nich. Pod uwagę brane jest chociażby nazewnictwo rozmaitych medykamentów, mogących sugerować, że są to właśnie narkotyki.
 • Strach - gra zawiera sceny, mogące przestraszyć młodszych odbiorców. Najczęściej to oznaczenie można spotkać w horrorach i produkcjach survivalowych, niekiedy także w utrzymanych w mrocznym klimacie grach z innych gatunków.
 • Hazard - zwykle występuje w roli mini-gier, dodatku urozmaicającego zabawę. Główny bohater może postawić pieniądze lub dobra i ma szansę zwielokrotnić zysk lub stracić wszystko.
 • Seks - w przypadku wystąpienia tego oznaczenia należy się spodziewać ukazania scen erotycznych z udziałem bohaterów gry. Nie musi być to akt fizyczny sensu stricto - klasyfikowane są do tego również nagość oraz szeroko rozumiane zachowania o charakterze seksualnym.
 • Przemoc - częste oznaczenie gier skierowanych dla dojrzalszych odbiorców, które informuje, że w grze dochodzi do aktów przemocy, najczęściej z udziałem głównego bohatera.
 • Online - jest to oznaczenie nie tyle ostrzegawcze, co o charakterze informacyjnym. Konsument dzięki temu wie, że w dany tytuł można grać przez sieć.
najnowsze