kara

Unia Europejska wypowiada wojnę kartelom

Michał Nowicki
9

Wielomilionowe kary dla producentów pamięci. Informacja z pogranicza naszej tematyki, niemniej dość ważna i uzmysławiająca wszystkim, jakie mechanizmy stoją często za cenami elektroniki.

Najnowsze
Lubisz nas?