logo

Pomoc Techniczna - Jak zaktualizować sterowniki

Instalacja sterowników Ati

Poniżej znajdziesz, opisany krok po kroku, sposób odinstalowania starych sterowników Twojej karty graficznej a następnie instalacji nowej wersji sterowników. Jeśli chcesz wydrukować ten poradnik, skorzystaj z opcji dostępnej w ramce z prawej strony (dodatkowe opcje).

Aby mieć łatwy dostęp do pobranych sterowników karty po deinstalacji starej wersji zapisz go w łatwo dostępnej lokacji. Możesz utworzyć folder C:\ATI i tam skopiować pobrany sterownik lub zapisać sterownik na pulpicie. Jeśli nie wiesz gdzie na dysku został zapisany plik ze sterownikiem, pobierz go jeszcze raz zapisując do jednej z proponowanych powyżej lokacji.

Zanim rozpoczniesz instalację sterowników wyłącz wszystkie programy działające w tle (takie jak program antywirusowy, programy narzędziowe czy programy P2P), gdyż mogą one spowodować nieprawidłową instalację sterowników.

 1. KROK 1 z 9: Kliknij przycisk Start (1) a następnie kliknij polecenie Panel Sterowania (2) (jeśli posiadasz angielską wersję językową systemu Windows będzie to "Control Panel").

 2. KROK 2 z 9: W nowo otwartym oknie odnajdź polecenie Dodaj lub usuń programy (3) i kliknij ikonę dwa razy (jeśli posiadasz angielską wersję językową systemu Windows będzie to "Add or remove programs").

  Uwaga: Jeśli korzystasz z tzw. widoku klasycznego panelu sterowania, wygląd tego okna będzie inny (kilkadziesiąt ikon umieszczonych w kilku rzędach). Sama ikona oraz napis przy tej opcji będą jednak takie same, więc po prostu odszukaj ikonę z napisem "Dodaj lub usuń programy" i kliknij ją dwa razy.

 3. KROK 3 z 9: W nowym oknie odszukaj na liście pozycję Ati Display Driver (4) a następnie kliknij przycisk Zmień/Usuń po prawej stronie tej pozycji w celu usunięcia starej wersji sterownika (jeśli posiadasz angielską wersję językową systemu Windows będzie to "Change/Remove").

 4. KROK 4 z 9: Po zakończeniu odinstalowywania starej wersji sterownika pojawi się okienko (5) z informacją o konieczności ponownego uruchomienia komputera. Jeśli masz uruchomione jakieś programy lub pliki, zapisz ich stan i zamknij je a następnie kliknij przycisk Tak (jeśli posiadasz angielską wersję językową systemu Windows będzie to "Yes").

 5. KROK 5 z 9: Po ponownym uruchomieniu komputera, otwórz folder w którym zapisany został wcześniej jest pobrany z sieci plik ze sterownikiem karty graficznej. Następnie kliknij dwa razy nazwę pliku ze sterownikiem (6) w celu uruchomienia instalatora sterowników karty graficznej.

 6. KROK 6 z 9: W oknie, które pojawi się po uruchomieniu instalatora kliknij przycisk Next > (7) aby kontynuować.

 7. KROK 7 z 9: Instalator poprosi o wskazanie katalogu w którym zapisane będą pliki sterownika (zalecamy pozostawienie domyślnego katalogu i nie zmienianie go). Kliknij przycisk Next > (8) aby kontynuować instalację sterowników.

 8. KROK 8 z 9: W kolejnych krokach procesu instalacji mogą pojawiać się różne okna informujące o instalowanych sterownikach, treść umowy licencyjnej i inne. Prosimy aby zawsze dokładnie czytać pojawiające się informacje (powinny one pojawiać się w języku polskim) i kontynuować instalację klikając na odpowiednim przycisku (z reguły będzie to przycisk Dalej > (9), tak jak na poniższym obrazku). Instalacja nowych sterowników może potrwać do kilku minut.

 9. KROK 9 z 9: Pod koniec instalacji pojawi się okno z prośbą o ponowne uruchomienie systemu. Należy upewnić się iż wybrana jest pierwsza opcja (10) dzięki której komputer zostanie ponownie uruchomiony zaraz po zakończeniu instalacji sterowników. Następnie kliknij przycisk Zakończ (11) w celu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia systemu. Po ponownym uruchomieniu komputera nowe sterowniki będą już zainstalowane w systemie.

Jak oceniasz powyzsze rozwiazanie?

doskonale, rozwiazalo moj problem dobre, ale nie wszystko bylo jasne zle, nie rozwiazalo mojego problemu