Informacje

Informacja Zarządu GRAM.PL Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek

Wersja polska:

Zarząd GRAM.PL Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 31.07.2017 r. został uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się spółek Plan Połączenia ACTION S.A. w restrukturyzacji z ACTINA Sp. z o.o., SFERIS Sp. z o.o., RETAILWORLD Sp. z o.o. oraz GRAM.PL Sp. z o.o. Spółką przejmującą jest ACTION S.A. w restrukturyzacji, Spółkami przejmowanymi: ACTINA Sp. z o.o., SFERIS Sp. z o.o., RETAILWORLD Sp. z o.o. oraz GRAM.PL Sp. z o.o.

Na podstawie art. 500 § 21 k.s.h. Zarząd Spółki Przejmowanej udostępnia niniejszy Plan Połączenia do wiadomości publicznej.

Pobierz dokument PDF

English version:

The Management Board of ACTION S.A. in restructuring informs that today, i.e. 31.07.2017 was agreed on and signed the plan of merger ACTION S.A. in restructuring with ACTINA Sp. z o.o., SFERIS Sp. z o.o., RETAILWORLD Sp. z o.o. and GRAM.PL Sp. z o.o. ACTION S.A. in restructuring is a Taking – over Company, Acquired Companies are: ACTINA Sp. z o.o., SFERIS Sp. z o.o., RETAILWORLD Sp. z o.o. and GRAM.PL Sp. z o.o.

Acting pursuant to art. 500 § 21 of the Commercial Companies Code, hereby the Managment Board of Taking – over Company disclose in public the following plan.

Download PDF